Aktualności

VIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 - 2018

VIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 - 2018
Data publikacji: 19 stycznia 2018
Nadwiślański Legion Strzelecki zaprasza na VIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 - 2018 Puławy - Kazimierz Dolny w 155 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, który odbędzie się 21 stycznia br. o godz. 7.00 (wymarsz spod Świątyni Sybilli).

                                                                                             Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.

fragment rozkazu Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego w rocznicę Powstania Styczniowego z 21 stycznia 1919 roku.

 

Józef Piłsudski zapisał się w historii Polski jako wybitny strateg i patriota. Poprzez ponadprzeciętne umiejętności wykorzystywania potencjału militarnego doprowadził do militaryzacji społeczeństwa Polskiego. Dzięki temu Polacy zrozumieli, że interes państwa polskiego jest interesem wszystkich obywateli. Trafne jest także stwierdzenie, iż Józef Piłsudski odegrał także ważną rolę jako orędownik patriotyzmu, który rozwinął w polskim narodzie miłość do Ojczyzny oraz poszanowania wartości - polskiej historii, dziedzictwa narodowego, języka ojczystego, tradycji czy kultury. Wywarł duży wpływ w kwestii przywracania pamięci o Powstaniu Styczniowym, a w jego przemówieniach i czynach, wielokrotnie można zaobserwować gesty uznania dla weteranów. Przytoczone wyżej słowa, są częścią rozkazu Józefa Piłsudskiego, dotyczącego uhonorowania Powstańców z 1863 roku poprzez zaliczenie ich do szeregów wojska z prawem noszenia munduru Wojska Polskiego w dni uroczyste. W swoim przemówieniu, Piłsudski podkreśla ofiarność i zapał weteranów w walce o niepodległą Ojczyznę w jakże nierównej walce, pomimo ubogiego wyposażenia i zupełnego braku umundurowania. Nawiązuje do więzi jakie powinny łączyć wszystkich Polaków, nazywając powstańców" naszymi ojcami i kolegami". W dalszej części rozkazu przypomina lata zapomnienia i zaznacza, że czasom niepamięci o polskich bohaterach należy położyć kres. Rozkaz ten miał być odczytany przed wszystkimi żołnierzami kompanii, szwadronów, baterii i zakładów by wzorowali się oni na męstwie Powstańców Styczniowych i naśladowali wypracowane przez nich cnoty żołnierskie.


Słowa te, mają charakter ponadczasowy i zachęcają do refleksji. Odbiorcami słów Józefa Piłsudskiego, oprócz jego żołnierzy jesteśmy dzisiaj także i my. Każdy Polak i Polka, niezależnie od wieku, powinien znać historię Powstańców Styczniowych i wielu innych bohaterów polskiej ziemi i oddawać im należny szacunek. Naszą powinnością jest także bycie świadomym ogromu ofiarności i cierpienia jaki został włożony w budowanie niepodległości kraju przez naszych przodków, by nie dopuścić już nigdy więcej do rozlewu Polskiej krwi i tęsknoty za utraconą wolnością.


Także młodzież z Nadwiślańskiego Legionu Strzeleckiego, mając na uwadze dziedzictwo Powstańców Styczniowych oraz przekaz Józefa Piłsudskiego, po raz ósmy wyruszy spod Świątyni Sybilli z Puław do Kazimierza Dolnego w celu upamiętnienia udziału w Powstaniu, studentów puławskiego Instytutu Politechnicznego i Leśnego.

Beata Dagmara Kopcińska - studentka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 

Powrót
`