Aktualności

Obchody 155. Rocznicy Powstania Styczniowego w Sandomierzu

Obchody 155. Rocznicy Powstania Styczniowego w Sandomierzu
Data publikacji: 16 lutego 2018
Na zaproszenie Marka Bronkowskiego Burmistrza Sandomierza Danuta Smaga Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego z Leszkiem Gorgolem członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego uczestniczyli, wraz z innymi przedstawicielami społeczności puławskiej, w uroczystości upamiętniającej bitwę pod Słupczą, w której brali udział „Puławiacy” tj. oddział, który w przeważającej części składał się z puławskich studentów Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego.

Pamięć o „Puławiakach” jest tu szczególnie podtrzymywana. Od wielu lat 8 lutego (data bitwy pod Słupczą) każdego roku organizowano całodzienny marsz „Puławiaków” między Sandomierzem, Słupczą, Górami Wysokimi i Dwikozami. W tym roku przełożono marsz na kwiecień, a w rocznicę bitwy zorganizowano uroczyste spotkanie na Zamku w Sandomierzu.

W składzie reprezentacji z Puław znaleźli się: Ewa Wójcik wiceprezydent Miasta Puławy, Danuta Smaga Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego, Leszek Gorgol członek Zarządu Powiatu Pułaskiego, Robert Och prezes Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych, Wojciech Kuba  prezes Towarzystwa Przyjaciół Puław oraz Janusz Kalbarczyk pełnomocnik Rektora UMCS z Oddziału Zamiejscowego w Puławach.

Robert Och wygłosił referat o losach oddziału powstańczego powstałego w Puławach pt. „Między Puławami a Słupczą. Szlak powstańczy oddziału puławskich studentów”.

W naszych wystąpieniach przeważała wdzięczność za tak żywą pamięć o „Puławiakach”, którzy tu stoczyli swą pierwszą, przegraną bitwę i tu część z nich została w grobach.

Po spotkaniu zmniejszona już delegacja w składzie Danuta Smaga, Robert Och i Leszek Gorgol wraz z dr hab. Tomisławem Giergielem jako przewodnikiem, zapaliła znicze na grobach powstańców w Sandomierzu, Dwikozach, Górach Wysokich. Delegacja odwiedziła też Społeczną Szkołę Podstawową w Górach Wysokich, która przybrała sobie imię: Powstańców Styczniowych „Puławiaków”. Delegacja wyraża szczery podziw dla społeczności lokalnej z wymienionych miejscowości, która otacza czcią i pamięcią powstańczy oddział „Puławiaków”!! Należą im się za to bardzo wielkie podziękowania!!

 

Obchody 155. Rocznicy Powstania Styczniowego w Sandomierzu

Powrót
`