Aktualności

Przetargi ustne nieograniczone dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w Żyrzynie

Pole widziane od strony drogi
Data publikacji: 11 kwietnia 2018
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 18 pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 671/3 o pow. 0,1455 ha, 671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/6 o pow. 0,1266 ha, 671/7 o pow. 0,1204 ha, 671/8 o pow. 0,1677 ha, 671/9 o pow. 0,1200 ha, 671/10 o pow. 0,1200 ha, 671/11 o pow. 0,1200 ha, 671/12 o pow. 0,1200 ha, 671/13 o pow. 0,1200 ha, 671/14 o pow. 0,1853 ha, 671/16 o pow. 0,1250 ha, 671/17 o pow. 0,1250 ha, 671/18 o pow. 0,1250 ha, 671/19 o pow. 0,1250 ha, 671/20 o pow. 0,1250 ha, 671/21 o pow. 0,1999 ha.

Przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniach  18 – 20 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali Nr 102.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

 1. działka oznaczona nr 671/3: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245801
 2. działka oznaczona nr 671/4: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245803
 3. działka oznaczona nr 671/5: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245804
 4. działka oznaczona nr 671/6: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245806
 5. działka oznaczona nr 671/7: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245807
 6. działka oznaczona nr 671/8: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245808
 7. działka oznaczona nr 671/9: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245809
 8. działka oznaczona nr 671/10: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245810
 9. działka oznaczona nr 671/11: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245812
 10. działka oznaczona nr 671/12: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245813
 11. działka oznaczona nr 671/13: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245815
 12. działka oznaczona nr 671/14: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245817
 13. działka oznaczona nr 671/16: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245821
 14. działka oznaczona nr 671/17: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245824
 15. działka oznaczona nr 671/18: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245826
 16. działka oznaczona nr 671/19: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245827
 17. działka oznaczona nr 671/20: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245828
 18. działka oznaczona nr 671/21: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245829

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 81 886 11 62.

PolePolePolePolePolePole, droga, rzut z góry

Powrót
`