Aktualności

XIV Targi Pracy i Edukacji - podsumowanie

XIV Targi Pracy i Edukacji - podsumowanie
Data publikacji: 23 marca 2018
21 marca 2018 roku z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbyły się XIV Targi Pracy i Edukacji, nad którym honorowy patronat objęli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Starosta Puławski oraz Prezydent Miasta Puławy. Targi otworzył Starosta Witold Popiołek, podkreślając istotne znaczenie tego wydarzenia dla rozwoju puławskiego rynku pracy.

W XIV Targach Pracy i Edukacji wzięło udział 85 wystawców, wśród których było między innymi 35 pracodawców, 6 agencji pracy tymczasowej, 13 instytucji  edukacyjnych, szkoleniowych a także 19 placówek oświatowych z Powiatu Puławskiego, w tym szkoły publiczne i niepubliczne, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Łączna liczba miejsc pracy w kraju i za granicą zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji Targów wyniosła 2 503 z czego 334 miejsc pracy zostało przygotowanych przez puławskich przedsiębiorców. Jak co roku, Targi miały na celu nie tylko promowanie aktywnego poszukiwania pracy, ale również kształcenia na każdym etapie życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wraz z partnerami  Targów przygotował dla młodzieży następujące spotkania:

  • "Przedsiębiorczość - jak to działa?" - warsztaty zostały poprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości i Puławskiej Izby Gospodarczej;
  • "Praca na wschodzie - aktywizacja przez wolontariat" - spotkanie poprowadzone przez Wojewódzkiego Komendy OHP oraz Komendy ŚHP 3-18 w Lublinie;
  • "Dokumenty aplikacyjne" - warsztaty poprowadzone przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

 

XIV Targi Pracy i Edukacji - podsumowanie

XIV Targi Pracy i Edukacji - fot. Izabela Ochal
Powrót
`