Aktualności

Informacja Powiatu Puławskiego

Informacja Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 29 marca 2018
Powiat Puławski informuje, że przystąpił do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1519L od km 2+190,00 do km 5+515,00” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Długość przebudowywanej drogi 3,325 km.

Wartość projektu według podpisanych umów: 2 003 169,72 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 1 001 584 zł

Wykonawcą robót jest PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania 10 października 2018 roku.

Powrót
`