Aktualności

Wystawa Kazimierza Kotlińskiego

Wystawa Kazimierza Kotlińskiego
Data publikacji: 09 kwietnia 2018
11 kwietnia br. o godz. 17.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy Kazimierza Kotlińskiego. Starosta Puławski Witold Popiołek objął przedsięwzięcie patronatem honorowym, a samorząd powiatowy przyłączył się do współorganizacji wydarzenia. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Towarzyszący ekspozycji katalog został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Puławskiego i  Prezydenta Miasta Puławy.

Kazimierz Kotliński urodził się w Piaskach k. Lublina w 1927 roku. Żołnierz Armii Krajowej. Świadectwo maturalne otrzymał w Lublinie (1947). Rozpoczął studia ekonomiczne na KUL, ukończył Politechnikę Krakowską. Tam też przebiegała jego edukacja plastyczna (Studium Nauczycielskie) pod opieką znanego malarza i witrażysty Adama Bunscha. Pracował w oświacie, gospodarce komunalnej, budownictwie i inwestycjach. Był dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych (obecnie Technicznych) im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, współpracował z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz innymi szkołami wyższymi. Autor licznych publikacji, m.in. powieści, dramatów, poematów, a także rozpraw naukowych. Twórczość plastyczną prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Puławach, Lublinie, regionie lubelskim, Polsce i świecie. Jest członkiem m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym państwowymi, samorządowymi, kombatanckimi i branżowymi. Otrzymał m.in. Odznakę Honorową "Zasłużony dla Powiatu Puławskiego", jest laureatem Statuetki Sybilli - wyróżnienia przyznawanego przez Prezydenta Miasta Puławy; uhonorowany został za bogaty dorobek i wkład w promocję małej ojczyzny w artystycznych realizacjach i działalności społecznej, za lata pracy z młodzieżą w duchu idei patriotyzmu i humanizmu, a także za piękną renesansową osobowość.

W roku 2017 Kazimierz Kotliński - pedagog, plastyk, pisarz i poeta - został odznaczony Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Powrót
`