Aktualności

Międzyszkolny Konkurs Profilaktyki Zdrowotnej

Międzyszkolny Konkurs Profilaktyki Zdrowotnej
Data publikacji: 27 kwietnia 2018
25 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, odbyła się siedemnasta edycja Międzyszkolnego Konkursu Profilaktyki Zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puławskiego pod hasłem „Zdrowie Najwyższą Wartością”. Samorząd powiatowy przyłączył się do współorganizacji wydarzenia.

Temat tegorocznej edycji konkursuto "Zdrowie dla wszystkich – choroby społeczne będące główną  przyczyną śmierci Polaków".

Organizatorami konkursu:

  1. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Puławach.
  2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Puławach. Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
  1. Zespół Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach.
  2. Zespół Szkół Technicznych im. M. C. Skłodowskiej w Puławach.

 

Zagadnienia szczegółowe konkursu:

  1. Przyczyny, przebieg, diagnostyka, profilaktyka:
  2. chorób nowotworowych (rak piersi, żołądka, jelita grubego, płuc),
  3. chorób układu krążenia ( nadciśnienie, miażdżyca, zawał, udary),
  4. chorób układu oddechowego (zapalenie płuc, astma, ),

Konkurs składał się z dwóch części:

Część I – test wiadomości i umiejętności

Uczestnicy Finału Powiatowego indywidualnie rozwiązywali test wiadomości i umiejętności dotyczący tematyki konkursu. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  1. Liceów ogólnokształcących.
  2. Techników.

Część II – konkurs plastyczny.

Partner konkursu: Natur House.

Wyniki Konkursu:

Kategoria : test wiedzy:

 

Licea ogólnokształcące:

I miejsce – Patryk Cieloch – I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,

II miejsce – Maciej Czapla - I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,

III miejsce – Alicja Świeca – II LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach,

IV miejsce – Julia Abramowicz - II LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach.

 

Technika:

I miejsce – Aleksandra Pyszczek – Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Puławach,

II miejsce – Aleksandra Gizińska  - Zespół Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach,

III miejsce – Michał Nowak - Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Puławach,

IV miejsce – Dominik Adamczyk - Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Puławach.

Kategoria – praca plastyczna – I miejsce – Weronika Łuka -Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Puławach

 

Międzyszkolny Konkurs Profilaktyki Zdrowotnej

Powrót
`