Aktualności

Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data publikacji: 07 maja 2018
Zapraszamy do zapoznania się materiałami multimedialnymi dotyczącymi kampanii informacyjnej, która ma na celu ostrzeganie Konsumentów, a w szczególności seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi podejmowanymi przez niektórych przedsiębiorców podczas zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa.
 

 

 

 
Powrót
`