Aktualności

II Konferencja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” Kębło 2018

II Konferencja z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” Kębło 2018
Data publikacji: 10 maja 2018
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble oraz Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „SZANSA” przy SOSW w Kęble 25 kwietnia 2018 r. zorganizowali II Konferencję z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk oraz Starosty Puławskiego Witolda Popiołka.

Omówiono zaburzenia rozwojowe - Autyzm, Zespół Dawna, problemy z jakim spotykają się na co dzień osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Przedstawiono sposoby oddziaływań, form pomocy mające na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w dążeniu do godnego życia.

 

II Konferencji z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” Kębło 20

Powrót
`