Aktualności

Zawiadomienie

Zawiadomienie
Data publikacji: 21 maja 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków części gminy Janowiec - tj. obręby ewidencyjne: 0001 - Brześce, 0002 Janowice.
Powrót
`