Aktualności

Rejon Młynowski partnerem zagranicznym Powiatu Puławskiego

Rejon Młynowski partnerem zagranicznym Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 04 czerwca 2018
1 czerwca 2018 r. w Młynowie została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Puławskim, a Rejonem Młynowskim na Ukrainie. Uzgodnione obszary współpracy dotyczą sfery ekonomii, opieki zdrowotnej, edukacji i wychowania, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska naturalnego oraz wymiany doświadczeń funkcjonowania administracji.

Umowę ze strony naszego powiatu sygnowali starosta Witold Popiołek wraz z wicestarostą Michałem Godlińskim. Natomiast stronę ukraińską reprezentował przewodniczący Petro Rukher. Uczestnicy delegacji odbyli również szereg spotkań w Ostrogu, Zdołbunowie, Myrogoszi i Nowomalinie. Niezwykle istotnym punktem programu delegacji było odsłonięcie tablicy poświęconej polskiemu poecie Antoniemu Malczewskiemu, a także spotkanie w szkole w Nowomalinie, która przyjęła za patrona rzeźbiarza Tomasza Oskara Sosnowskiego. Ponadto oddano hołd Polakom pochowanym na Ukrainie.

Podpisane partnerstwo ułatwi rozwijanie współpracy m.in. pomiędzy placówkami szkolnymi i organizacjami społeczymi. Warto dodać, że obecnie w szkołach prowadzonych przez Powiat Puławski uczy się 160 uczniów z Ukrainy. Dodatkowo organizacje społeczne takie jak np. Wołyński Rajd Motocyklowy zarejestrowany w naszym powiecie i prowadzony przez Henryka Kozaka, czy Centrum Kulturalno-Edukacyjne im. T.O. Sosnowskiego w Równem, któremu przewodniczy Jarosław Kowalczuk, już zrealizywały szereg ważnych projektów.

Sygnatariusze porozumiena oraz obecny na uroczystosci konsul RP w Łucku Piotr Matusiak w trakcie swoich wystąpień podkreślili niezwykle istotną rolę współpracy naszych samorządów i ukraińskich rejonów. Zawierane partnerstwa przyczyniają się do budowy przyjaźni i wzajemnego zrozumienia pomiędzy narodem polskim i ukraińskim, przynosząc obopólne korzyści.

Strona internetowa ukraińskiego partnera z relacją z uroczystości podpisania umowy o współpracy -  kliknij tutaj.

 

Rejon Młynowski partnerem zagranicznym Powiatu Puławskiego

Powrót
`