Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 06 lipca 2018
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 6 pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 671/22 o pow. 0,2048 ha, 671/23 o pow. 0,1902 ha, 671/24 o pow. 0,1755 ha, 671/25 o pow. 0,1609 ha, 671/26 o pow. 0,1463 ha oraz 671/27 o pow. 0,2055 ha.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu  24 sierpnia
2018 r. w godzinach od 8.30 do 12.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy
Al. Królewskiej 19 w pokoju Nr 103.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 20 sierpnia 2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

  1. działka oznaczona nr 671/22:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1280894

  1. działka oznaczona nr 671/23:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1280895

  1. działka oznaczona nr 671/24:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1280896

  1. działka oznaczona nr 671/25:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1280898

  1. działka oznaczona nr 671/26:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1280899

  1. działka oznaczona nr 671/27:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1280900

 

 

Powrót
`