Aktualności

Otwarcie wystawy "W drodze do niepodległości"

Otwarcie wystawy "W drodze do niepodległości"
Data publikacji: 28 sierpnia 2018
W poniedziałek 28 sierpnia w Sali Pompejańskiej puławskiego Starostwa została otworzona wystawa "W drodze do niepodległości", prezentująca drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości. Wystawa jako element projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej” jest kolejno prezentowana w różnych miastach. Patronat nad projektem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorami wystawy są spółki Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji wspomnianego projektu edukacyjnego.

Wystawa będzie prezentowana do piątku 31 sierpnia w godzinach 7.00 – 15.00 (środa 8.00 - 16.00) w Starostwie Powiatowym w Puławach -  Sala Pompejańska. 

Zapraszamy!

Wystawa

Powrót
`