Aktualności

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Data publikacji: 05 września 2018
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Adama Droń "AMD" Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń, działającego w imieniu Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanałem technologicznym pod dnem rzeki Kurówki w km 1+510, wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz na lokalizację inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej ul. Mościckiego z ul. Majdan, Komunalna oraz drogi dojazdowej do ul. Długiej w miejscowości Puławy, gmina Miasto Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie.

Powrót
`