Aktualności

Wystawa "W drodze do niepodległości"

Wystawa "W drodze do niepodległości"
Data publikacji: 11 września 2018
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa "W drodze do niepodległości", która prezentowana była w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach w okresie 28 sierpnia - 6 września br. Wystawa prezentowała drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości. Wystawa jako element projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej” jest kolejno prezentowana w różnych miastach. Patronat nad projektem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorami wystawy są spółki Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji wspomnianego projektu edukacyjnego.

 

Na stronie:  https://dlaniepodleglej.pl/wystawa/  znajdują się wszystkie plansze wystawy.

Wystawa

Wystawa "W drodze do niepodległości"
Powrót
`