Aktualności

Starosta Witold Popiołek "Samorządowcem XX-lecia"

Starosta Witold Popiołek "Samorządowcem XX-lecia"
Data publikacji: 13 września 2018
Mamy zaszczyt poinformować, że Starosta Puławski Witold Popiołek został wyróżniony przez Zarząd Związku Powiatów Polskich tytułem "Samorządowca XX-lecia". Honorowa statuetka zostanie wręczona podczas Powiatowego Dnia Kultury w dniu 10 października br.

Przyznany tytuł jest wyrazem uznania władz Związku Powiatów Polskich dla wielotniej działaności Starosty w sferze samorządu terytorialnego. Kapituła oceniając kandydatów do nagrody brała pod uwagę między innymi osiągnięcia samorządowców w zakresie zrealizowanych inwestycji i sprawnego zarządzania podległymi jednostkami organizacyjnymi. 

Starosta Witold Popiołek jest doświadczonym samorządowcem. Funkcję starosty pełni już drugą kadencję. W tym czasie  Powiat Puławski pozyskał wiele środków finansowych  m.in. z SAPARD, PROW, POKL, EFS, RPOWL, PFRON, LAWP, WFOŚiGW, EFRR. Starania Starosty przyniosły wymierne efekty w postaci inwestycji drogowych, w obszarze edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Wśród zadań priorytetowych realizowanych przez Powiat znajdują się takie inwestycje jak: systematyczna odnowa i poprawa stanu dróg powiatowych, remonty pokryć dachowych oraz termomodernizacje budynków administracji publicznej i oświaty, przebudowy i remonty wewnątrz obiektów: sal, pracowni, pomieszczeń biurowych, pokoi w internatach i schroniskach oraz stałe wspomaganie szpitala powiatowego w Puławach.

Do chwili obecnej zbudowano i wyremontowano wiele dróg powiatowych. W latach 1999–2017 r. łącznie wykonano: 152km nowych nawierzchni bitumicznych, 33km utrwalono emulsją i grysem, 36km nawierzchni chodników. W roku 2018 planowane jest do wykonania 27,8km nowych nawierzchni bitumicznych oraz 7,7km chodników oraz przebudowa obiektów mostowych.

Do największej inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych należy budowa nowego internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kęble w 2012–2014r. (dof. ze środków PFRON w wysokości 1 341 941zł, całkowity koszt to 4 188 989,65zł). Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych utworzono Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej.

W dbałości o rozwój fizyczny młodzieży patronował budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach – wartość całkowita inwestycji to 5 659 470zł, w tym dofinansowanie 1 400 000zł – za co Powiat otrzymał zaszczytny Medal – Budowniczy Polskiego Sportu.

Wsparcie Starosty otrzymuje również puławska Policja, Państwowa Straż Pożarna i OSP poprzez czynione zabiegi oraz przeznaczane środki na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i wozy bojowe.

Z myślą o poprawie warunków oraz efektywności leczenia pacjentów w SPZOZ w Puławach zmodernizowane zostały oddziały szpitalne, wprowadzono nowoczesne technologie medyczne na oddziale kardiologii i urologii, wyremontowane zostały pomieszczenia dla pacjentów onkologii, ginekologii i szpitalnego oddziału ratunkowego.

statuetka ZPP dla Starosty PuławskiegoStarosta Witold Popiołek

Powrót
`