Aktualności

Ogłoszenie Starosty Puławskiego

Ogłoszenie Starosty Puławskiego
Data publikacji: 09 października 2018
„Ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 8 października o I przetargach ustnych nieograniczonych na najem 3 miejsc postojowych oznaczonych numerami 1, 2 i 5, usytuowanych na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.”
Powrót
`