Aktualności

Ogłoszenie Starosty Puławskiego

Ogłoszenie Starosty Puławskiego
Data publikacji: 10 października 2018
Ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 8 października o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki o numerach 53/1 o pow. 0,5000 ha oraz 53/2 o pow. 0,5420 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Puławy, obręb Janów - Sosnów.
Powrót
`