Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 18 października 2018
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 16 października 2018 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, poł. w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 659/7 o pow. 1,37 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godzinie 8.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w pokoju nr 103.

Termin wpłaty wadium upływa z dniem 16 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia dostępnej pod adresem: 

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1308940

 

Powrót
`