Aktualności

„1918 – 2018 Niepodległa w Twoim Sercu i Marzeniach"

„1918 – 2018 Niepodległa w Twoim Sercu i Marzeniach"
Data publikacji: 09 listopada 2018
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach realizując cele, jakie przyświecają Ministerstwu Edukacji Narodowej i Instytutowi Pamięci Narodowej, zaprosiło szkoły i placówki oświatowe Powiatu Puławskiego oraz ościennych powiatów do udziału w inicjatywie przygotowanej z okazji Obchodów Stulecia Niepodległości Polski tj. do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt.„1918 – 2018 NIEPODLEGŁA W TWOIM SERCU I MARZENIACH”.

Setna rocznica odrodzenia się Państwa Polskiego zainspirowała nas jako ośrodek doskonalenia nauczycieli do aktywnych działań i dyskusji nad przeszłością. Miłość do Ojczyzny, ukazywanie patriotycznych postaw, wzmacnianie poczucia wspólnoty, a także pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury to wartości jakie chcemy kształtować i pielęgnować u młodych Polaków.

Zorganizowany przez PCDZN konkurs plastyczno-literacki „1918 – 2018 NIEPODLEGŁA W TWOIM SERCU I MARZENIACH” dedykowany był do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.

 Celami konkursu było:

  • Promowanie  wśród młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.
  • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
  • Zachęcanie do kształtowania więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
  • Rozwijanie wrażliwości literackiej i plastycznej wyobraźni o tematyce patriotycznej.
  • Pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji.
  • Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne formy aktywności.
  • Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty.

    Do konkursu można było zgłaszać prace plastyczne, literackie lub połączyć obie te formy.

    Konkurs przebiegał etapowo, a jego finał miał miejsce 24 października 2018r. w siedzibie PCDZN w Puławach. Komisja konkursowa zgodnie z regulaminem rozstrzygnęła konkurs przyznając nagrody w dwóch kategoriach.

 

Anna Baracz

Dyrektor PCDZN w Puławach

 

 

„1918 – 2018 Niepodległa w Twoim Sercu i Marzeniach

„1918 – 2018 Niepodległa w Twoim Sercu i Marzeniach"
Powrót
`