Aktualności

Seniorze nie daj się oszukać!

Seniorze nie daj się oszukać!
Data publikacji: 27 listopada 2018
Wspólne przedsięwzięcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendy Głównej Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma za zadanie chronić seniorów przed oszustwami. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące akcji.

Powrót
`