Aktualności

Dzień Kariery Zawodowej - podsumowanie

Dzień Kariery Zawodowej - podsumowanie
Data publikacji: 13 grudnia 2018
6 grudnia 2018 r. Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Urzędem Pracy i Lubelską Wojewódzką Komendą OHP po raz kolejny zorganizował Dzień Kariery Zawodowej. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego, Prezydenta Miasta Puławy, Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Patronatem Medialnym przez Radio Puławy 24.

Uroczystego otwarcia Dnia Kariery Zawodowej dokonali: wicestarosta Powiatu Puławskiego

Leszek Gorgol, wiceprezydent Miasta Puławy Tadeusz Kocoń, Wojewódzki Komendant OHP dr Piotr Gawryszczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach Krzysztof Gumieniak, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Wenerski, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lublinie Tomasz Kopyciński, Agnieszka Zamojska z Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Henryk Głos.

  Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz przybyłym gościom ofert uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji rynku pracy, pracodawców, fundacji, banków. Młodzież biorąc udział w wykładach, spotkaniach, prelekcjach szukała swojego pomysłu na życie i karierę zawodową.

W wydarzeniu dział wzięło 31 podmiotów: 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej JW 5444, PKO BP, Centrum Nauki i Biznesu ”Żak” Sp. z o.o., Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach, Credit Agricole Bank Polska S.A., Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna, In Temporis Polska – agencja pośrednictwa pracy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Krzaczek Stanisław. Zakład produkcyjno– handlowy, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Medyczne Studium Zawodowe w Puławach, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, Młodzieżowe Centrum Kariery, Mostostal Puławy S.A., Mezap Sp. z o.o., Nestle Waters Polska S.A. Zakład Produkcyjny Nałęczowianka, Politechnika Lubelska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławski Park Naukowo – Technologiczny, Sulej. Ośrodek szkolenia kierowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Puławach, Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach, Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.   

W Dniu Kariery Zawodowej został również podsumowany międzyszkolny konkurs zawodoznawczy ,,Wiedza. Rekrutacja. Kariera”, którego zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Puławy.

Wśród nagodzonych znaleźli się:

I miejsce- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Puławach (Gabriela Kuta, Marta Goluch, Julia Olszak).
IImiejsce - Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach (Dominika Józefczyk, Wioleta Kisiel, Karina Tokarska),

III miejsce -Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Puławach (Michał Garbal, Piotr Jagasek, Mateusz Staniak).

Wyróżnienia otrzymali:
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach (Kamil Babut,  Nina Bartuzi, Natalia Fota) oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 w Puławach (Tomasz Kowalski, Adrian Łyszcz, Konrad Wiejak).

Dla Zespołu Szkół Technicznych 6 grudnia 2018 r. to także dzień podpisania umowy o współpracy z Zakładem Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych Mezap Sp. z.o.o.

Tekst i fot.: ZST w Puławach

Dzień Kariery Zawodowej - podsumowanie

Powrót
`