Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie
Data publikacji: 27 grudnia 2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 836".
Powrót
`