Aktualności

ZMIANY W NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Paragraf, szary, cienie
Data publikacji: 04 stycznia 2019
Już czwarty rok na terenie Powiatu Puławskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w ramach której profesjonaliści, tj. adwokaci i radcowie prawni, świadczą nieodpłatną pomoc prawną. Główną zmianą, która zaczęła obowiązywać od 01.01.2019r. jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Puławskim w 2020 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [47.01 KB]

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

Od stycznia świadczone jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Harmonogram świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Puławskim w 2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [546.47 KB]

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

 

Grafiki pochodzą ze strony internetowej http://www.prezydent.pl/.

Fot. https://pixabay.com/pl/klauzula-ust-prawo-s%C4%85d-regu%C5%82a-684509/

Powrót
`