Aktualności

Waldemar Orkiszewski sekretarzem Powiatu Puławskiego

Waldemar Orkiszewski sekretarzem Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 08 stycznia 2019
Od 3 stycznia 2019 r. funkcję sekretarza Powiatu Puławskiego objął Waldemar Orkiszewski. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Obecny sekretarz czynnie uczestniczył w skutecznym wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Puławach Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009, pełniąc od początku funkcję auditora wewnętrznego, od 2015 roku pełnił funkcję auditora wiodącego. Ukończył szkolenia w zakresie kontroli zarządczej oraz wymagań standardów kontroli zarządczej w systemie zarządzania organizacją, a także był uczestnikiem szeregu szkoleń i kursów z zakresu działania samorządu terytorialnego.

Ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Był uczestnikiem I etapu szkoleń na temat zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach projektu edukacyjnego „Samorządowa Akademia Finansów” realizowanego przez Serwis Samorządowy PAP we współpracy z NBP.

W Starostwie Powiatowym w Puławach pracuje od 10 lat, od 2016 roku na stanowisku kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

Sekretarz Waldemar Orkiszewski

Powrót
`