Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Żyrzyn

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Żyrzyn
Data publikacji: 12 lutego 2019
Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Żyrzyn - obrębów ewidencyjnych: 0001 - Bałtów, 0002 - Borysów, 0003 - Cezaryn, 0004 - Jaworów, 0005 - Kotliny, 0006 - Kośmin, 0007 - Osiny, 0008 - Parafianka, 0009 - Skrudki, 0010 - Strzyżowice, 0011 - Wilczanka, 0012-Wola Osińska, 0013 - Zagrody, 0014 - Żerdź, 0015 - Żyrzyn.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.).
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnieni zostali przedstawiciele firmy GEOPOL s.c., Plac Mickiewicza 3, 37-200 Przeworsk.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Żyrzyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [358.96 KB]

Powrót
`