Aktualności

Ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. o I przetargach ustnych nieograniczonych na najem 3 miejsc postojowych.

Herb Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 12 lutego 2019
„Ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. o I przetargach ustnych nieograniczonych na najem 3 miejsc postojowych oznaczonych numerami 11, 19 i 20, usytuowanych na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Reymonta w Puławach.”
Powrót
`