Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Herb Powiatu Puławskiego , Logo PCPR Puawy, Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych, Logo Aktywny Samorząd
Data publikacji: 11 marca 2019
Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w dostępie do edukacji. Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie do 30 marca 2019 r.
PCPR dofinansowanie edukacji
Powrót
`