Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Miasta Puławy

Spotkanie
Data publikacji: 25 marca 2019
25 marca Starosta Puławski Danuta Smaga spotkała się z przedstawicielami Miasta Puławy. Tematem rozmowy była współpraca samorządu powiatowego i miejskiego w zakresie realizacji zadań służących lokalnej społeczności. Oprócz starosty w naradzie uczestniczyli: wicestarosta Leszek Gorgol, członek zarządu Jan Ziomka, wiceprezydent Paweł Szabłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Matras, przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego Halina Jarząbek.
Spotkanie w gabinecie StarostySpotkanie robocze
Powrót
`