Aktualności

Syreny alarmowe – komunikat

Syreny alarmowe – komunikat
Data publikacji: 27 marca 2019
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 28 marca 2019 r. o godz. 12.00 w celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych na obszarze powiatu puławskiego. Przekazywany będzie sygnał trwający 3 minuty. Jest to sygnał ćwiczebny dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz.96) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 27 Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Lubelskiego z dnia 26 marca 2014 roku zmieniającym zarządzenie Nr 47 Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Lubelskiego z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w województwie lubelskim, informujemy że w dniu 28 marca   2019 roku przeprowadzony będzie wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.

Powrót
`