Aktualności

Finał konkursu „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”

Finał konkursu „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”
Data publikacji: 04 kwietnia 2019
2 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Borowej odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”. Konkurs, objęty honorowym patronatem Starosty Puławskiego Danuty Smagi, Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. W rywalizacji wzięli udział reprezentanci 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Puławy.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wiedzy. Uczestnicy musieli odpowiedzieć między innymi na pytania: który z żołnierzy wyklętych był przed II wojną światową absolwentem gimnazjum im. A.J. Czartoryskiego w Puławach, czyj oddział dokonał odbicia 107 więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach w kwietniu 1946 roku, gdzie została aresztowana, skazana i stracona Danuta Siedzikówna „Inka” oraz w jakim obozie zagłady przebywał Witold Pilecki.

Największą wiedzą i znajomością historii żołnierzy drugiej konspiracji wykazał się Bartosz Figura ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, drugie miejsce zajął reprezentant tej samej placówki Krzysztof Nita, a na najniższym stopniu podium stanął Mikołaj Araźny ze Szkoły Podstawowej w Leokadiowie.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Puławach, wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy natomiast nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu specjalne podziękowania.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”

Powrót
`