Aktualności

„Jestem świadomy – jestem bezpieczny”

„Jestem świadomy – jestem bezpieczny”
Data publikacji: 06 kwietnia 2019
4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”. Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Puławski Danuta Smaga, Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach Piotr Pietura. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Puław i powiatu puławskiego właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o HIV i AIDS, pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu, narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – w czterech  kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat), multimedialnej (prezentacja) i wiedzy (test) wzięły udział 24 szkoły: I Liceum Ogólnokształcące w im.Ks.A.J.Czartoryskiego w Puławach, II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach, Zespół Szkół  nr 1  im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, Zespól Szkól  nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach,  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Puławach, Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 w Puławach, Zespól Szkół nr 2 w Nałęczowie, IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” z oddziałami gimnazjalnymi w Puławach, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika Puławach, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. F. D. Kniaźnina z oddziałami gimnazjalnymi w Puławach, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej z oddziałami gimnazjalnymi w Puławach, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza z oddziałami gimnazjalnymi w Puławach, Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami gimnazjalnymi w Puławach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Puławach,  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie,  Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Baranowie, Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym.

Gośćmi honorowym spotkania byli kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym Małgorzata Noskowska, kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Anna Maj,  dyrektor ZSO nr 2 Bożena Strzelecka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Piotr Pietura, wicedyrektor ZST Krzysztof Piskorski.

Sponsorami nagród oraz słodkiego poczęstunku były: Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miasta Puławy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej. Imprezę uatrakcyjnił występ artystyczny uczniów ZST i ZSO nr 2.

Osoby nagrodzone w konkursie „Jestem świadomy - Jestem bezpieczny” -  szkoły ponadgimnazjalne:

W kategorii test wiedzy:

 • I miejsce –  Agata Matuła –  I Liceum Ogólnokształcące w im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach
 • II miejsce – Angelika Cyranek - II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach
 • III miejsce – Weronika Woszczek - I Liceum Ogólnokształcące w im. Ks.A.J. Czartoryskiego w Puławach

Wyróżnienie:

 • Patryk Skocz - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach
 • Damian Jóźwiak - Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
 • Patrycja Gruszka  - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Puławach
 • Karolina Baran - Zespól Szkól  nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
 • Konrad Wiejak - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 w Puławach

Plakat:

 • I miejsce –  Natalia Materek - Zespól Szkół nr 2 w Nałęczowie
 • II miejsce –  Kinga Gawęda – Zespól Szkół Technicznych w Puławach
 • II miejsce – Alicja Lesiak - IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach
 • III miejsce – Ilona Watras - Zespól Szkół nr 2 w Nałęczowie
 • III miejsce – Mateusz Staniak - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Puławach

Wyróżnienie:

 • Kamila Pochtar - Zespól Szkół nr 2 w Nałęczowie

Kategoria Wiersz:

 • I miejsce – Karolina Sikora - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach
 • II miejsce – Weronika Szafranek - II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach
 • III miejsce – Milena Wawer - II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Wyróżnienie:

 • Agata Wieczorkiewicz - Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
 • Aleksandra Piekoś - Zespół Szkół  nr1  im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

Fot. ZST w Puławach

Konkurs

Powrót
`