Aktualności

Projekt „Aktywni zawodowo i społecznie”

Projekt „Aktywni zawodowo i społecznie”
Data publikacji: 08 kwietnia 2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje o realizacji projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
Powrót
`