Aktualności

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
Data publikacji: 15 kwietnia 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy 061408_5 Nałęczów (obszar wiejski) – tj. obrębów ewidencyjnych
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy 061408_5 Nałęczów (obszar wiejski) – tj. obrębów ewidencyjnych:

0001 – Bochotnica Kolonia

0002 – Bronice

0003 – Bronice Kolonia

0004 – Chruszczów Kolonia

0005 – Cynków

0006 – Czesławice

0007 – Drzewce

0008 – Drzewce Kolonia

0009 – Ludwinów

0010 – Paulinów

0011 – Piotrowice

0012 – Sadurki

0013 – Strzelce

            Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy 061408_5 Nałęczów (obszar wiejski) – obrębów ewidencyjnych: 0001 – Bochotnica Kolonia, 0002 – Bronice, 0003 – Bronice Kolonia, 0004 – Chruszczów Kolonia, 0005 – Cynków, 0006 – Czesławice, 0007 – Drzewce, 0008 – Drzewce Kolonia, 0009 – Ludwinów, 0010 – Paulinów, 0011 - Piotrowice, 0012 – Sadurki, 0013 – Strzelce.

            Postepowanie prowadzone będzie zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.).

            Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnieni zostali przedstawiciele firmy MGGP S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6. 

Powrót
`