Aktualności

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. budowy obwodnicy miasta Nałęczów

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. budowy obwodnicy miasta Nałęczów
Data publikacji: 30 kwietnia 2019
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.95.2018.2019.TS udzielająca Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826".
Powrót
`