Aktualności

PIĄTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI

PIĄTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŻYRZYNIE - 7 CZERWCA 2019 ROKU
Data publikacji: 29 maja 2019
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 5 piątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniu 7 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.30 do 12.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102. Termin wpłat wadiów upływa z dniem 3 czerwca 2019 r.

111

222

333

 

555

 444

 666

PIĄTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŻYRZYNIE –
7 CZERWCA 2019 ROKU


Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 5 piątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

671/17 o pow. 0,1250 ha, 671/18 o pow. 0,1250 ha, 671/19 o pow. 0,1250 ha, 671/20
o pow. 0,1250 ha oraz 671/21 o pow. 0,1999 ha.


Przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniu 7 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.30 do 12.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 3 czerwca 2019 r.

 


Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:


  1. działka oznaczona nr 671/17:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1378983

  1. działka oznaczona nr 671/18:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1378989

  1. działka oznaczona nr 671/19:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1378995

  1. działka oznaczona nr 671/20:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1378999

  1. działka oznaczona nr 671/21:

https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1379002

Powrót
`