Aktualności

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Puławy

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów  i budynków gminy Puławy
Data publikacji: 14 maja 2019
Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725) zawiadamiamy o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Puławy – obrębów ewidencyjnych: 0001 – Borowa, 0002 – Skoki, 0003 – Nieciecz, 0004 – Niebrzegów, 0005 – Gołąb, 0006 – Opatkowice, 0007 – Kowala, 0008 – Łęka, 0009 – Bronowice, 0010 – Kajetanów, 0011 – Klikawa, 0012 – Dobrosławów, 0013 – Janów-Sosnów, 0014 – Zarzecze, 0015 – Anielin, 0016 – Leokadiów, 0017 – Pachnowola, 0018 – Polesie Duże, 0019 – Piskorów, 0020 – Kochanów, 0021 – Kajetanów Kolonia, 0022 – Tomaszów, 0023 – Góra Puławska, 0024 – Jaroszyn, 0025 – Góra Puławska Kolonia, 0026 – Sadłowice, 0027 – Wólka Gołębska, 0028 - Smogorzów.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnieni zostali przedstawiciele firmy GEOPOL s.c., Plac Mickiewicza 3, 37-200 Przeworsk.

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

Powrót
`