Aktualności

Powiat Puławski sięgnął po milionową dotację z Funduszu Dróg Samorządowych

Starosta Danuta Smaga wraz z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, posłanką na Sejm RP Elżbietą Kruk i sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Arturem Soboniem.
Data publikacji: 14 maja 2019
Niebawem rozpocznie się przebudowa liczącego 5452 m odcinka drogi powiatowej nr 2534L Kurów – Karmanowice. Realizację tej inwestycji wesprze dotacja, pozyskana przez powiat ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. We wtorek, 14 maja 2019 r. starosta Danuta Smaga wraz z członkiem zarządu Janem Ziomką zawarli stosowną umowę, w myśl której wysokość przyznanego wsparcia wyniosła 2 mln 240 tys. zł.

Uroczystość podpisania i przekazania umów odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Łączna kwota, która zasili budowę 51 km dróg gminnych i 76 km dróg powiatowych wynosi ponad 75 mln. zł. Wsparcie trafiło do 14 powiatów ziemskich, jednego miasta na prawach powiatu oraz 36 gmin.

Wręczenia umów dokonał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wspólnie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Arturem Soboniem oraz posłanką na Sejm RP Elżbietą Kruk.

Procedura przetargowa na wybór wykonawcy przebudowy drogi powiatowej nr 2534L została zakończona. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia.

Powiat Puławski sięgnął po milionową dotację z Funduszu Dróg Samorządowych

Powrót
`