Aktualności

XXIII PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO MATKI BOŻEJ KĘBELSKIEJ W WĄWOLNICY 2 czerwca 2019 r.

Część plakatu, czerwony napis "Pielgrzymka strażaków" na jasnoniebieskim tle.
Data publikacji: 20 maja 2019
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku odbędzie się tradycyjna pielgrzymka strażaków do Tronu Pani Kębelskiej. Podczas tego ważnego wydarzenia dla naszej społeczności strażackiej , będziemy za Jej pośrednictwem przedstawiali Bogu, nasze wielkie i małe sprawy, troski, zmartwienia, sukcesy i radości. Ufamy, że Matka Boża wyjedna nam potrzebne błogosławieństwa do dalszego owocnego życia w rodzinach i strażackiej służbie. W roku bieżącym pielgrzymować będziemy w pierwszą niedzielę czerwca. Termin pielgrzymki wpisał się na trwałe w kalendarz uroczystości strażackich, nie zmieniając charakteru i celu założonego u jej zarania.
Pielgrzymka Strażaków
Powrót
`