Aktualności

Powiat Puławski i Miasto Puławy zacieśniają współpracę

Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj i Starosta Puławski Danuta Smaga
Data publikacji: 20 maja 2019
Wspólne spojrzenie na potrzeby służby zdrowia oraz realizację miejskich inwestycji – to wynik porozumienia pomiędzy Powiatem Puławskim i Miastem Puławy. Efektem serii roboczych spotkań pomiędzy Starostą Danutą Smagą i Prezydentem Pawłem Majem są wspólne ustalenia, które przyniosą korzyści obydwu samorządom, a tym samym także mieszkańcom.

Jesteśmy przekonani, że wypracowany kompromis przyniesie same pozytywne rezultaty – zgodnie stwierdzają włodarze powiatu i miasta. Skutki porozumienia odczują mieszkańcy, korzystający z powiatowego systemu opieki zdrowotnej, który – zgodnie z deklaracją Prezydenta – wzmocnią środki z budżetu miasta. Starosta zapewniła o wsparciu procesów inwestycyjnych, realizowanych częściowo na terenach należących do Skarbu Państwa, dzięki czemu miasto oszczędzi czas i środki.

Zawarte porozumienie to z pewnością nie koniec dobrej współpracy między samorządami. Także w innych obszarach powiat i miasto deklarują gotowość do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Powiat Puławski i Miasto Puławy zacieśniają współpracęPowiat Puławski i Miasto Puławy zacieśniają współpracę

Powiat Puławski i Miasto Puławy zacieśniają współpracę

Powrót
`