Aktualności

Powiat skutecznie zdobywa środki na inwestycje drogowe

Powiat skutecznie zdobywa środki na inwestycje drogowe
Data publikacji: 28 maja 2019
Kolejna z tegorocznych inwestycji na drogach Powiatu Puławskiego uzyskała wsparcie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W poniedziałek, 27 maja br. członkowie zarządu powiatu – Jan Ziomka i Ireneusz Rzepkowski, zawarli umowę o dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2542L Czesławice – Sadurki – DW 860. Pozyskana przez powiat dotacja to kwota 847 500 zł.

Podczas spotkania, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, wicewojewoda Robert Gmitruczuk uroczyście przekazał zawarte umowy przedstawicielom samorządów gminnych i powiatowych.

Warto wspomnieć, że niespełna dwa tygodnie wcześniej zarząd powiatu podpisał umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remontu drogi powiatowej nr 2534L Kurów – Karmanowice. Przyznana na ten cel dotacja sięgnęła 2 mln 240 tys. zł.

Powiat skutecznie zdobywa środki na inwestycje drogowe

Powiat skutecznie zdobywa środki na inwestycje drogowe

Powiat skutecznie zdobywa środki na inwestycje drogowe

Powrót
`