Aktualności

Ważne! Od 1 lipca br. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych powiatu

Ważne! Od 1 lipca br. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych powiatu
Data publikacji: 25 czerwca 2019
Informujemy, że z dniem 01 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Puławskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Bankiem prowadzącym kompleksową obsługę bankową Powiatu Puławskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu od dnia 01 lipca 2019 roku jest Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

W siedzibie Starostwa Powiatowego przy al. Królewskiej 19 funkcjonuje punkt obsługi kasowej banku, w którym między innymi można dokonywać wpłat na rachunki bankowe Starostwa.

Od wpłat na CEPIK, oraz innych  opłat (geodezyjne, wieczyste użytkowanie) poniżej 50 zł dokonywanych w punkcie kasowym w Starostwie Powiatowym oraz przy ul. Centralnej 2 bank nie będzie pobierał prowizji i opłat.


Rachunki bankowe obowiązujące od 01.07.2019 r.

Rachunek 25 8741 0004 0007 6858 2000 0030 obejmuje ewidencję wpłat:

 1. Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.
 2. Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Skarbu Państwa.
 3. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.
 4. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.
 5. Opłaty za karty parkingowe.
 6. Udział Skarbu Państwa w pozyskanym drzewie.

 

Rachunek 80 8741 0004 0007 6858 2000 0010 obejmuje ewidencję wpłat:

 1. Opłaty komunikacyjne.
 2. Opłaty za karty wędkarskie.
 3. Opłaty za holowanie pojazdu.
 4. Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Powiatu Puławskiego.
 5. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Puławskiego.

 

Rachunek 46 8741 0004 0007 6858 2000 0040 obejmuje ewidencję wpłat:

 1. Opłata ewidencyjna CEPIK.

 

Rachunek 33 8741 0004 0007 6858 2000 0080 obejmuje ewidencję wpłat geodezyjnych za zamówienia :

 1. Wydziału Geodezji.
 2. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 3. Oddziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Rachunek bankowy budżetu – Powiat Puławski

Konto: Bank Spółdzielczy w Końskowoli

nr: 15 8741 0004 0000 1599 2000 0030

NIP: 716-265-76-33

Regon : 431019483

Powrót
`