Aktualności

Dlakonsumenta.pl

Dlakonsumenta.pl
Data publikacji: 07 czerwca 2019
12 czerwca br. w Puławach nastąpi otwarcie ośrodka konsumenckiego w ramach projektu Dlakonsumenta.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powierzył zadanie publiczne dwóm organizacjom pozarządowym Fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) oraz Stowarzyszeniu Aquila (wym. Akwila; dalej Aquila), które wspólnie realizują zadanie pt. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020. Na potrzeby projektu powstała strona www.dlakonsumenta.pl, na której znajduje się wykaz ośrodków udzielających nieodpłatnych porad konsumenckich oraz kalendarz wydarzeń z aktywnościami w terenie a także wzory dokumentów do pobrania i szereg porad.

Realizacja wymienionego wyżej zadania, ma uzupełniać istniejący system ochrony konsumentów w Polsce.

Ośrodek w Puławach znajduje się przy ul. Dęblińskiej 2, lokal nr 3.

e-mail: pulawy@dlakonsumenta.pl 

Tel. (22 299 60 90, wew. 5)

Szczegóły dotyczące godzin otwarcia ośrodka www.dlakonsumenta.pl.

Ośrodek będzie świadczył:

  • nieodpłatną pomoc prawną dla konsumentów,
  • bezpłatne porady prawne w terenie
  • akcje edukacyjno – informacyjne

Ośrodek jest prowadzony przez:

- Fundację Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej - powstał oddolnie z potrzeby dostosowania usług społecznych i komercyjnych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Bardzo szybko okazało się, że niezwykle ważnym aspektem budowania runku dóbr i usług senioralnych jest bezpieczeństwo konsumenckie osób starszych. Tak powstał program kampanii Senior Znaczy Szacunek, prowadzonej przez KIGS przez ostatnie trzy lata. Doświadczenia we współpracy ze środowiskiem szczególnie narażonym na nieuczciwe praktyki oraz potrzebującym wsparcia skłoniły KIGS do podjęcia próby rozszerzenia edukacji i pomocy konsumenckiej na inne grupy wiekowe. Tak rozpoczęła się współpraca ze stowarzyszeniem Aquila i kontynuacja jej w tym ważnym społecznym projekcie Dlakonsumenta.pl. Zachęcam do zapoznania się z profilem działalności KIGS pod adresem www.kigs.org.pl.

- Stowarzyszenie Aquila - istnieje od 2008 roku. Tematyką konsumencką zajmuje się od trzech lat. Od maja 2016 roku pomaga nieodpłatnie konsumentom na etapie postepowania sądowego. Projekt ten aż do chwili obecnej realizuje wyłącznie własnymi środkami. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://prawo-konsumenckie.pl/pomoc-prawna-w-sprawach-sadowych/.

Konsumencie, nie jesteś sam

Powrót
`