Aktualności

„Aktywny Samorząd – Moduł I ”

Logo PCPR w Puławach
Data publikacji: 11 czerwca 2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I. Wnioski przyjmowane będą od 10 czerwca 2019 r. do 1 sierpnia 2019 r.
logotypy

 

W 2019 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 1. a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.
 1. b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.
 1. c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
  o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 1. d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach
(al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”

Powrót
`