Aktualności

Szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żyrzynie

Szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żyrzynie
Data publikacji: 25 czerwca 2019
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 6 szóstych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

671/3 o pow. 0,1455 ha, 671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/6 o pow. 0,1266 ha, 671/7 o pow. 0,1204 ha, 671/8 o pow. 0,1677 ha.

Przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniu 26 lipca 2019 r. w godzinach od 8.30 do 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 22 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

  1. działka oznaczona nr 671/3: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1399553
  1. działka oznaczona nr 671/4: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1399560
  1. działka oznaczona nr 671/5: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1399581
  1. działka oznaczona nr 671/6: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1399584
  1. działka oznaczona nr 671/7: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1399587
  1. działka oznaczona nr 671/8: https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1399591

działka

działka

działka

działka

działka

działka

Powrót
`