Aktualności

Fotograficzny dziennik budowy - inwestycje drogowe Powiatu Puławskiego (11.07.2019)

Fotograficzny dziennik budowy - inwestycje drogowe Powiatu Puławskiego (11.07.2019)
Data publikacji: 12 lipca 2019
Sezon robót drogowych w pełni. W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją inwestycji, w czwartek 11 lipca br. starosta Danuta Smaga wraz z Janem Ziomką – członkiem zarządu, weryfikowali postępy prac na drogach Powiatu Puławskiego.

Trwa przebudowa liczącego blisko 5,5 km odcinka drogi powiatowej nr 2534L Kurów – Karmanowice. Wartość inwestycji wynosi 3 544 032 zł, a na jej realizację Powiat Puławski pozyskał znaczną dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Modernizacja drogi zapewni komfortowe i bezpieczne połączenie pomiędzy gminami Kurów i Wąwolnica. Obydwa samorządy współfinansują wraz z powiatem realizację inwestycji.

Prace postępują także w gminie Nałęczów, gdzie trwa modernizacja drogi powiatowej nr 2542L Czesławice – Sadurki – DW 860. Długość remontowanego odcinka to nieco ponad 2,5 km, a koszt inwestycji sięga kwoty 1 279 485,48 zł, którą w częściach pokrywają powiat, samorząd gminny oraz ministerialna dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.

Fotograficzny dziennik budowy - inwestycje drogowe Powiatu Puławskiego (11.07.2019)

Powrót
`