Aktualności

OGŁOSZENIE STAROSTY PUŁAWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Tablica - szyld Starostwa Powiatowego w Puławach
Data publikacji: 07 sierpnia 2019
Ogłoszenie w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Kurów.

Na podstawie art.7 d pkt 1 i art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 tj.) ogłaszam że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów geodezyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 061406_2 Kurów: 0001-Barłogi, 0002-Bronisławka, 0003-Brzozowa Gać, 0004-Buchałowice, 0005-Choszczów, 0006-Dęba, 0007-Kłoda, 0008-Klementowice, 0010-Łąkoć, 0011-Marianka, 0012-Olesin, 0014-Posiołek, 0015-Szumów, 0016-Wólka Nowodworska,  0017-Zastawie opracowany przez firmę geodezyjną MGGP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6 w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 2019, poz. 393 tj.) stał się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlega ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. 

Zgodnie z art. 24a ust. 9 przywołanej na wstępie ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

Z up. Starosty Puławskiego
Ireneusz Rzepkowski
Członek Zarządu    

 

Ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji i ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Kurów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [258.84 KB]

Powrót
`