Aktualności

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - nabór wniosków do 15.09.2019 r.

Złoty puchar
Data publikacji: 04 września 2019
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/303/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dorocznych nagród Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury, 15 września br. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Nagrody są przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Puławskiego, Starosta Puławski. Wnioski wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych według załączonych formularzy należy składać w kancelarii lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Puławach.

Więcej informacji, w tym zasady przyznawania nagród i wzór wniosku dostępne są w poniższych dokumentach do pobrania:

UCHWAŁA Nr XLIII/303/2014 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie dorocznych nagród w dziedzinie kultury

Uchwała - plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [301.42 KB]

Załącznik do UCHWAŁY Nr XLIII/303/2014 - Wniosek o nagrodę Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury (wersja edytowalna - doc)

Wniosek - plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [41.50 KB]

 Klauzula informacyjna - wzór

Klauzula_informacyjna_-_wzór.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.50 KB]

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/puchar-z%C5%82ota-przyw%C3%B3dztwo-lider-620897/

Powrót
`