Aktualności

X Sesja Rady Powiatu Puławskiego

X Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 06 września 2019
Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 11 września 2019 r. godz. 16.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach.
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
  5. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`