Aktualności

Powiat Puławski zdobywa milionową dotację na inwestycje drogowe

Dotacja
Data publikacji: 17 września 2019
Blisko 8,4 mln zł – to kwota dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, jaką Powiat Puławski pozyskał na realizację kolejnych inwestycji drogowych. Podczas dożynek gminnych w Baranowie, które odbyły się 15 września br., starosta Danuta Smaga odebrała z rąk wojewody lubelskiego promesę potwierdzającą przyznanie środków.

Dofinansowaniem zostały objęte dwa zadania, zakładające modernizację dróg powiatowych na terenach gmin Baranów, Kurów, Puławy i Żyrzyn, o łącznej długości ponad 19 kilometrów. Całkowita wartość planowanych inwestycji przekracza 14 mln zł. Wkład własny zostanie pokryty z budżetu powiatu oraz poszczególnych gmin.

Dożynki gminne w Baranowie

Powrót
`